•   25

    Godkännande av dagordningen

  •   26

    Val av Justerare

  •   27

    Allmänhetens frågestund

  •   28

    Medborgarförslag: Inför MAR - medicinskt ansvarig för rehabilitering

  •   29

    Information

  •   30

    Kommande nämndärenden

  •   31

    Rapport från nämndens ledamöter och ersättare

  •   32

    Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare

  •   33

    Anmälan av delegationsbeslut inom äldreförvaltningen 2019

  •   34

    Ansökan om övrigt bidrag för pensionärsverksamhet 2019

  •   35

    Ansökan om grundbidrag för pensionärsverksamhet 2019

  •   37

    Uppföljning intern kontrollplan 2018

  •   38

    Uppföljning förebyggande hembesök 2018

  •   39

    Meddelanden Allmänna

  •   40

    Meddelanden Sekretess

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.