Hoppa över navigering
 •   25

  Godkännande av dagordningen

 •   26

  Val av Justerare

 •   27

  Allmänhetens frågestund

 •   28

  Medborgarförslag: Inför MAR - medicinskt ansvarig för rehabilitering

 •   29

  Information

 •   30

  Kommande nämndärenden

 •   31

  Rapport från nämndens ledamöter och ersättare

 •   32

  Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare

 •   33

  Anmälan av delegationsbeslut inom äldreförvaltningen 2019

 •   34

  Ansökan om övrigt bidrag för pensionärsverksamhet 2019

 •   35

  Ansökan om grundbidrag för pensionärsverksamhet 2019

 •   37

  Uppföljning intern kontrollplan 2018

 •   38

  Uppföljning förebyggande hembesök 2018

 •   39

  Meddelanden Allmänna

 •   40

  Meddelanden Sekretess

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.