Hoppa över navigering
 •   28

  Budgetuppföljning per 31 maj 2020

 •   29

  Ansökan om utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

 •   30

  Ansökan om lokalbidrag Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Seniorerna Handen 2020 enligt tidigare samarbetsavtal

 •   31

  Svar på remiss - Arbetsmarknadsstrategi för Haninge kommun

 •   32

  Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD) avseende inrättande av en äldrekurator i Haninge kommun, för en förbättrad psykisk hälsa för våra ensamma äldre

 •   33

  Rapport - Kartläggning av hemlöshet inom social- och äldreförvaltningen

 •   34

  Förslag till inriktningsbeslut – förvaltningens fortsatta arbete för att motverka hemlöshet

 •   35

  Upphandling av verksamhetssystem

 •   36

  Återrapportering: Uppdragsdirektiv från kommunstyrelsen om trygghetsbostad som biståndsbedömd insats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.