Hoppa över navigering
 •   163

  Godkännande av dagordningen

 •   164

  Val av Justerare

 •   165

  Information

 •   166

  Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare

 •   167

  Rapport från nämndens ledamöter och ersättare

 •   168

  Justering av avgifter för vård- och serviceinsatser 2020

 •   169

  Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2019

 •   170

  Anmälan av delegationsbeslut inom äldreförvaltningen 2019

 •   171

  Översyn äldrenämndens dokumenthanteringsplan 2019

 •   172

  Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2019

 •   173

  Remiss för samråd - Detaljplan för Fors 7:1, Fors avloppsreningsverk, PLAN.2018.3 OO

 •   174

  Meddelanden Allmänna

 •   175

  Meddelanden Sekretess

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.