Hoppa över navigering
 •   66

  Ledamöternas frågestund

 •   67

  Budgetuppföljning per 30 november 2020

 •   68

  Äldrenämndens strategi och budget 2021-2022

 •   69

  Ansökan om statsbidrag för 2020 till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19

 •   70

  Lokalresursplan 2021 för äldrenämnden

 •   71

  Internkontrollplan 2021

 •   72

  Attestförteckning 2021 för äldrenämnden

 •   73

  Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 september 2020

 •   74

  Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom social- och äldreförvaltningen

 •   75

  Riktlinjer för bostadssociala insatser

 •   76

  Information om byggnation av trygghetsboende i anslutning till Parkvillans seniorboende

 •   77

  Klämdagar 2019 - 2022 för äldrenämndens verksamhetsområde

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.