Hoppa över navigering
 •   176

  Godkännande av dagordningen

 •   177

  Val av Justerare

 •   178

  Information

 •   179

  Frågestund för nämndens ledamöter och ersättare

 •   180

  Rapport från nämndens ledamöter och ersättare

 •   181

  Medborgarförslag: Gratis fika på träffpunkter för alla medlemmar i grannstöd

 •   182

  Anmälan av delegationsbeslut inom äldreförvaltningen 2019

 •   183

  Revidering av äldrenämndens delegationsordning

 •   184

  Attestförteckning 2020 Äldrenämnden

 •   185

  Uppdrag att se över avgifter för vård- och serviceinsatser

 •   186

  Underlag till lokalresursplan - äldrenämnden 2021-2028

 •   187

  Internkontrollplan 2020

 •   188

  Ekonomisk uppföljning per 30 november 2019

 •   189

  Remiss: Program för Haninge kommuns ANDTS-arbete (ANDTS - Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel)

 •   190

  Remiss: Förslag till nytt idrottspolitiskt program

 •   191

  Beslut om bidrag för föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet 2020

 •   192

  Beslut om Föreningsbidrag till äldre - Österhaninge/Dalarö Rödakorskrets

 •   193

  Meddelanden Allmänna

 •   194

  Meddelanden Sekretess

 •   195

  Sammanträdestider för äldrenämnden och arbetsutskottet år 2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.