Hoppa över navigering
 •   40

  Mötets öppnande

 •   41

  Val av justerare

 •   42

  Aktuellt från förvaltningen

 •   43

  Medborgarförslag: Utbildning om våld i nära relationer samt sexuella övergrepp mot barn för förskolepersonal

 •   44

  Medborgarförslag: Hjärtstartare på kommunens samtliga grund- och gymnasieskolor

 •   45

  Plan för kompetenshöjande insatser 2018-2020

 •   46

  Revidering av delegationsordningen

 •   47

  Resultat av utredning köhantering förskola

 •   48

  Dataskyddsombud för grund- och förskolenämnden

 •   49

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.