•   47

  Mötets öppnande

 •   48

  Val av justerare

 •   49

  Aktuellt från förvaltningen

 •   50

  Månadsuppföljning maj

 •   52

  Medborgarförslag: Hjärtstartare på kommunens samtliga grund- och gymnasieskolor

 •   53

  Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

 •   54

  Utredning - genomlysning av grund- och förskolenämndens verksamheter

 •   55

  Revidering av kopieringstaxa för allmänna handlingar

 •   56

  Riktlinjer för kommunikation och dokumentation i G Suite for Education

 •   57

  Riktlinjer för behandling av personuppgifter

 •   58

  Dispens för intag av 1-2-åringar, fristående förskola - Haninge Montessori

 •   59

  Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg

 •   60

  Ansökan om godkännande och bidrag för fristående förskola - Norlandia

 •   61

  Ansökan om förändring - Baldersro

 •   62

  Avskrivning av fordringar i bokföringen

 •   63

  Överföring av driftsmedel från 2017 till 2018

 •   64

  Kemikalieplan förskola

 •   65

  Sverigefinska klasser - Vikingaskolan

 •   66

  Ändring av grundplaceringsskola från Runstensskolan till Båtsmansskolan för nyckelkodsområde 140201 och 140202

 •   67

  Meddelanden

 •   68

  Delegationsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.