•   104

  Mötets öppnande

 •   105

  Val av justerare

 •   106

  Aktuellt från förvaltningen

 •   107

  Medborgarförslag: Extra rondering på förskolor/skolor

 •   108

  Månadsuppföljning oktober

 •   109

  Kvalitetsrapport värdegrund

 •   110

  Läsårsdata 2019/2020

 •   112

  Revidering av riktlinjer för fristående förskola och pedagogisk omsorg

 •   113

  Aktivt skolval i Haninge

 •   114

  Utvärdering av pilotverksamhet med fritidsverksamhet för 10-12- åringar i Svartbäcksskolan

 •   115

  Utvärdering av öppen fritidsverksamhet

 •   116

  Digital strategi uppföljning

 •   117

  Reviderad attestförteckning 2018

 •   118

  Inrättande av skolchef

 •   119

  Meddelanden

 •   120

  Delegationsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.