•   121

  Mötets öppnande

 •   122

  Val av justerare

 •   123

  Aktuellt från förvaltningen

 •   125

  Månadsuppföljning november

 •   126

  Ändring av upptagningsområdena mellan Runstensskolan och Vikingaskolan

 •   127

  Ändring av skolupptagningsområdena mellan Kvarnbäcksskolan och Höglundaskolan

 •   128

  Placering av förskolebuss

 •   129

  Revidering av kompetensförsörjningsplanen

 •   130

  Ersättningsmodell för fristående skolors obligatoriska lovskola

 •   131

  Utredning - genomlysning av grund- och förskolenämndens verksamheter

 •   132

  Arbete med skolledares arbetssituation

 •   133

  Årlig rapport från CMN

 •   134

  Årlig rapport från Närvaroteamet

 •   135

  Klämdagar 2019-2022

 •   136

  Läsårsdata 2020/2021

 •   137

  Meddelanden

 •   138

  Delegationsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.