•   33

  Mötets öppnande

 •   34

  Godkännande av dagordning

 •   35

  Val av justerare

 •   36

  Aktuellt från förvaltningen

 •   37

  Medborgarförslag: Barnen på Muskö ska ha en träslöjdsal/barack på Muskö

 •   38

  Läsfrämjande insatser

 •   39

  Attestförteckning 2019

 •   40

  Förprojektering Vendelsömalmsskolan hus A

 •   41

  Förprojektering Ribbybergsskolan hus K

 •   42

  Förprojektering Nya Åbyskolan

 •   43

  Reviderad ekonomisk plan Båtsmansskolan

 •   44

  Remiss - Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem Pysslingen förskolor och skolor AB

 •   45

  Namngivning Aktivitetshus/skola inom detaljplan Vega 4

 •   46

  Meddelanden

 •   47

  Delegationsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.