•   49

  Mötets öppnande

 •   50

  Val av justerare

 •   51

  Godkännande av dagordning

 •   52

  Aktuellt från förvaltningen

 •   53

  Medborgarförslag: Ansökan om ledighet för elever bör kunna ske via e-blankett

 •   54

  Medborgarförslag: Barnen på Muskö ska ha en träslöjdsal/barack på Muskö

 •   56

  Uppföljning av arbetsmiljön på våra enheter (APU)

 •   57

  Delårsrapport 1

 •   58

  Kvalitetsberättelser elevhälsan och patientsäkerhetsberättelse

 •   59

  Lokalprogram Ribby 2 och Ribby 3

 •   60

  Motion från Lage Ölund (-) avseende uppförande av aktivitetshus på Muskö

 •   61

  Utredningsdirektiv kartläggning av lärares examen

 •   62

  Meddelanden

 •   63

  Delegationsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.