•   64

  Mötets öppnande

 •   65

  Val av justerare

 •   66

  Godkännande av dagordning

 •   67

  Aktuellt från förvaltningen

 •   68

  Månadsuppföljning

 •   69

  Medborgarförslag: Ansökan om ledighet för elever bör kunna ske via e-blankett

 •   70

  Kartläggning av lärares examen

 •   71

  Verksamhetsförändring öppen förskola

 •   72

  Nytt avtal med Stockholms universitet om verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

 •   73

  Riktlinjer för skolpliktsbevakning

 •   74

  Reviderad attestförteckning 2019

 •   75

  Ändring av datum till grund- och förskolenämndens decembersammanträde

 •   76

  Meddelanden

 •   77

  Delegationsbeslut

 •   78

  Motion från Alexandra Anstrell (M) om ökad folkhälsa och bättre kunskapsresultat

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.