•   64

  Mötets öppnande

 •   65

  Val av justerare

 •   66

  Godkännande av dagordning

 •   67

  Aktuellt från förvaltningen

 •   68

  Reviderad attestförteckning 2019

 •   69

  Retroaktiv avgiftskontroll

 •   70

  Lokalprogram Runstensskolan nyproduktion

 •   71

  Delårsrapport 2

 •   72

  Meddelanden

 •   73

  Delegationsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.