•   89

  Mötets öppnande

 •   90

  Val av justerare

 •   91

  Godkännande av dagordning

 •   92

  Aktuellt från förvaltningen

 •   93

  Medborgarförslag: NPF-säkra Muskö skola och förskola

 •   94

  Medborgarförslag: NPF-säkra alla Haningeskolor och förskolor

 •   95

  Medborgarförslag: Fritidsklubb för årskurs 4-6 i Svartbäcksskolan

 •   96

  Kvalitetsrapport värdegrund

 •   97

  Kvalitetsrapport kompetensförsörjning

 •   98

  Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg

 •   99

  Månadsuppföljning ekonomi

 •   100

  Meddelanden

 •   101

  Delegationsbeslut

 •   102

  Öppen fritidsverksamhet Haga-Lyckeby och Dalarö

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.