•   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Datum för justering

 •   4

  Aktuellt från förvaltningen

 •   5

  Reviderade riktlinjer för skolskjuts

 •   6

  Årsredovisning 2016

 •   7

  Mål och budget 2018

 •   8

  Internkontrollplan 2017

 •   9

  Delegationsordning 2017

 •   10

  Reviderad attestförteckning 2017

 •   11

  Uppdrag - Utredning av organisation av elevhälsa

 •   12

  Remiss: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

 •   13

  Revidering av kostpolicy

 •   14

  Revisionsskrivelse och rapport - granskning av kompetensförsörjning

 •   15

  Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser (EMI) och verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insatser

 •   16

  Ledningssystem hälsa och sjukvård inom elevhälsan

 •   17

  Beslut om införande av Googles molntjänst – G Suite for Education

 •   18

  Uppdrag att utreda hur simundervisning kan erbjudas de gymnasieelever som har otillräckliga simkunskaper

 •   19

  Uppdrag att ta fram modell för lovskola för elever inom språkintroduktion

 •   20

  Meddelanden

 •   21

  Delegationsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.