•   22

  Mötets öppnande

 •   23

  Val av justerare

 •   24

  Aktuellt från förvaltningen

 •   25

  Månadsuppföljning februari

 •   26

  Motion från Tobias Hammarberg (L) om studentmedarbetare

 •   27

  Uppdrag att utreda införandet av ett fjärde år på teknikprogrammet

 •   28

  Remiss: Näringslivsstrategi för Haninge kommun

 •   29

  Remiss: Klimat- och miljöpolitiskt program för Haninge kommun

 •   30

  Revisionsskrivelse och rapport - granskning av kompetensförsörjning

 •   31

  Uppdrag - Utveckling av organisation av ekonomistyrning

 •   32

  Utbetalning av pedagogiskt pris 2017

 •   33

  Fyllnadsval till nämndens arbetsutskott

 •   34

  Remiss: Samråd om Haninge stad stadsutvecklingsplan - fördjupning av översiktsplanen

 •   35

  Meddelanden

 •   36

  Delegationsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.