•   48

  Mötets öppnande

 •   49

  Val av justerare

 •   50

  Aktuellt från förvaltningen

 •   51

  Delårsrapport 1

 •   52

  Motion från Suzanne Enman (KD) om att motverka hedersvåld

 •   53

  Mål och resultatuppföljningsplan läsår 2017/2018

 •   54

  Utredning kring restaurangutbildning

 •   55

  Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och psykologiska insats samt kvalitetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser och kvalitetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser

 •   56

  Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

 •   57

  Rutiner för utbildning av nyanlända elever

 •   58

  Samverkansavtal mellan Haninge kommun och Ökna Naturbruksgymnasium

 •   59

  Meddelanden

 •   60

  Delegationsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.