•   60

  Mötets öppnande

 •   61

  Val av justerare

 •   62

  Aktuellt från förvaltningen

 •   63

  Månadsuppföljning maj

 •   64

  Utredning av programutbudet på gymnasiesärskolan

 •   65

  Uppdrag att utreda möjligheten att ingå i Teknikcollege

 •   66

  Systematiskt arbetsmiljöarbete på förvaltningen

 •   67

  Val av personuppgiftsombud (PUL)

 •   68

  Avskrivning av fordringar i bokföringen

 •   69

  Ändring av tider till nämnd och arbetsutskott

 •   70

  Revidering av attestförteckning 2017

 •   71

  Meddelanden

 •   72

  Delegationsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.