•   73

  Mötets öppnande

 •   74

  Val av justerare

 •   75

  Aktuellt från förvaltningen

 •   76

  Delårsrapport 2

 •   77

  Motion från Kennerth Valtersson (SD) och Christian Lindefjärd (SD) om klädpolicy för Haninge kommun - en klädpolicy fri från iögonfallande religiösa och politiska symboler

 •   78

  Motion från Tobias Hammarberg (L) om vem gör vad i skolan

 •   79

  Motion från Tove Ovsiannikov (V) och Samuel Skånberg (V) om feministiskt självförsvar, maskulinitetsnormer och hbtq

 •   80

  Remiss - Äldreplan 2019-2026

 •   81

  Analys av utbildningar på gymnasiet

 •   82

  Sammanträdestider 2018

 •   83

  Läsårsdata 2018/2019

 •   84

  Meddelanden

 •   85

  Delegationsbeslut

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.