•   17

  Mötets öppnande

 •   18

  Val av justerare

 •   19

  Aktuellt från förvaltningen

 •   20

  Månadsuppföljning ekonomi februari

 •   21

  Månadsuppföljning kvalitet

 •   22

  Remiss: Cykelplan 2018

 •   23

  Remiss: Revidering av reglemente för Kommunala handikapprådet

 •   24

  Remiss: Trafikstrategi för Haninge kommun

 •   25

  Revidering av delegationsordningen

 •   26

  Utredning av framtida lokalbehov för gymnasieskolan i Haninge kommun

 •   27

  Kommunala tjänstegarantier

 •   28

  Pedagogiska utmärkelser 2018

 •   29

  Ändring av programfördelningen mellan gymnasieskolorna

 •   30

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.