•   4

  Mötets öppnande

 •   5

  Val av justerare

 •   6

  Aktuellt från förvaltningen

 •   7

  Månadsuppföljning kvalitet 2019

 •   8

  Årsredovisning 2018

 •   9

  Budgetdirektiv inför Mål och Budget 2020-2021

 •   10

  Revidering av delegationsordningen

 •   11

  Internkontrollplan 2019

 •   12

  Årlig rapport från CMN

 •   13

  Årlig rapport Navigatorcentrum

 •   14

  Attestförteckning 2019

 •   15

  Ändring av sammanträdestider 2019

 •   16

  Ändring av programprislista 2019

 •   17

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.