•   79

  Kultur- och demokratinämndens strategi och budget 2021-2022

 •   80

  Teknisk justering av driftbudgetram 2021 för kultur- och demokratinämnden

 •   81

  Teknisk justering av driftbudgetramar 2021 från kultur- och demokratinämnden till idrotts- och fritidsnämnden

 •   82

  Kultur- och demokratinämndens internkontrollplan 2021

 •   83

  Attestförteckning för kultur och demokratinämnden 2021

 •   84

  Budgetuppföljning november

 •   85

  Utvärdering av avtal och samarbete om idéburet offentligt partnerskap för ungkulturverksamhet FreeZone

 •   86

  Offentligt konstprojekt Poseidons torg

 •   87

  Redovisning av sommarlovsmedel 2020

 •   88

  Fyllnadsval till arbetsutskottet

 •   89

  Val till vissa uppdrag

 •   90

  Föreningsbidrag inom kultur- och demokratinämndens ansvarsområde

 •   91

  Stängda nämndsammanträden för kultur- och demokratinämnden

 •   92

  Tillfälliga förändringar inom biblioteksverksamheten i Haninge Kommun

 •   93

  Beräkning av lokalt aktivitetsstöd (LOK) för 2021

 •   94

  Dataskyddsombud för kultur- och demokratinämnden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.