•   126

  Val av justerare

 •   127

  Godkännande av dagordning

 •   128

  Ledamöternas frågestund

 •   129

  Budgetuppföljning per 30 november 2019

 •   130

  Åtgärdsförslag gällande ekonomiska underskottet inom socialnämnden

 •   131

  Attestförteckning 2020

 •   132

  Socialförvaltningens lokalresursplan och behov av bostäder 2020.

 •   133

  Uppdrag att se över avgifter för vård- och serviceinsatser

 •   134

  Svar på remiss - Program för Haninge kommuns ANDTS-arbete (ANDTS - Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel)

 •   135

  Fördelning av föreningsbidrag till handikappföreningar och övriga föreningar 2020

 •   136

  Granskning av kommunens stöd till ensamkommande barn och ungdomar

 •   137

  Granskning av kommunens hantering och nyttjande av statsbidrag

 •   138

  Socialnämndens delegationsordning

 •   139

  Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken - Sekretessärende

 •   140

  Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken - Sekretessärende

 •   141

  Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga - Sekretessärende

 •   142

  Ledamotsinitiativ från Samuel Skånberg (V) upphörande av beslut gällande omlokalisering av bostad med särskild service (SoL) Anneberga

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.