•   136

  Val av justerare

 •   137

  Godkännande av dagordning

 •   138

  Budgetuppföljning per 30 november 2018

 •   139

  Ramjustering 2018 och 2019 efter beslut i KF 2018-12-10

 •   140

  Attestförteckning 2019

 •   141

  Internkontrollplan 2019

 •   142

  Socialförvaltningens lokalresursplan och behov av bostäder 2019

 •   143

  Fördelning av föreningsbidrag till handikappföreningar och övriga föreningar 2019

 •   144

  Revidering i socialnämndens delegationsordning

 •   145

  Klämdagar för socialförvaltningen 2019 - 2022

 •   146

  Enhetsundersökning om bostad med särskild service (vuxna) och daglig verksamhet enligt LSS 2018

 •   147

  Presentation av nya medborgarförslag

 •   148

  Nedläggning av faderskapsutredning - Sekretessärende

 •   149

  Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken - Sekretessärende

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.