•   3

  Socialnämndens årsredovisning 2018

 •   4

  Uppföljning av åtgärder för att hantera socialnämndens prognostiserade ekonomiska underskott per 30 november 2018

 •   5

  Svar på remiss: Budgetdirektiv inför Mål och Budget 2020-2021

 •   6

  Redovisning av verksamhet personligt ombud 2018

 •   7

  Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2019

 •   8

  Revidering av riktlinjer för genomgångslägenheter

 •   9

  Kartläggning våld i nära relationer i Haninge kommun 2017

 •   10

  Uppföljning av aktgranskning för myndighetsavdelningarna

 •   11

  Brukarundersökning SoL under 65 Hemtjänst

 •   12

  Ändring av sammanträdestid för socialnämnden år 2019

 •   13

  Nedläggning av faderskapsutredning - Sekretessäende

 •   14

  Nedläggning av faderskapsutredning - Sekretessäende

 •   15

  Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken - Sekretessärende

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.