•   129

  Godkännande av dagordning

 •   130

  Budgetuppföljning per 30 september 2018

 •   131

  Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30 september 2018

 •   132

  Justering av avgifter för vård- och serviceinsatser 2019

 •   133

  Svar på remiss - Fordonspolicy för Haninge kommun

 •   134

  Uppföljning HVB ramavtal barn och unga

 •   135

  Uppföljning HVB ramavtal vuxen

 •   136

  Adoption - Sekretessärende

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.