•   10

  Godkännande av dagordning

 •   11

  Val av justerare

 •   12

  Information

 •   13

  Ekonomisk uppföljning

 •   14

  Införande av läsplattor och digitala möteshandlingar i Södertörns upphandlingsnämnd

 •   15

  Remiss: Klimat- och miljöpolitiskt program för Haninge kommun

 •   16

  Remiss: Kemikalieplan för Haninge kommun

 •   17

  Delegationsbeslut

 •   18

  Meddelanden

 •   19

  Remiss: Näringslivsstrategi för Haninge kommun

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.