•   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Information

 •   4

  Årsredovisning 2015 för Södertörns upphandlingsnämnd

 •   5

  Internkontrollplan 2016 för Södertörns upphandlingsnämnd

 •   6

  Strategi och budget 2016 för Södertörns upphandlingsnämnd

 •   7

  Attestförteckning 2016

 •   8

  Delegationsbeslut

 •   9

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.