•   10

  Godkännande av dagordning

 •   11

  Val av justerare

 •   12

  Information

 •   13

  Ekonomisk uppföljning

 •   14

  Godkännande av förfrågningsunderlag gällande upphandling av HVB vuxna med beroendeproblematik

 •   15

  Delegationsbeslut

 •   16

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.