•   58

  Val av justerare

 •   60

  Godkännande av dagordning

 •   61

  Trafikfrågor och trafikärenden

 •   62

  Information från förvaltningen

 •   63

  Resultat- och investeringsuppföljning

 •   64

  Överföring av driftsmedel

 •   65

  Revidering attestordning 2015

 •   67

  Beskrivning av stadsbyggnadsnämndens utskott

 •   68

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   69

  Kurser konferenser och meddelanden

 •   70

  Postlista

 •   71

  Avskrivningar av fordringar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.