•   14

  Val av justerare

 •   15

  Godkännande av dagordning

 •   17

  Anmälan om nya medborgarförslag

 •   18

  Svar på medborgarförslag: Vilobänkar i Vega

 •   19

  Trafikfrågor och trafikärenden

 •   20

  Information från förvaltningen

 •   21

  Plan för säkra skolvägar

 •   22

  Resultat- och investeringsuppföljning

 •   23

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   24

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.