•   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av dagordning

 •   3

  Förslag om öppet sammanträde

 •   4

  Medborgarförslag: Cykelställ utanför förskolan Alen i Norra Söderby KS 2020/245

 •   5

  Medborgarförslag: Trafiksäkerhet, övergångsställen bör byggas om så att gång-/cykelvägar agerar som ett farthinder för biltrafikanter

 •   6

  Medborgarförslag: Farthinder vid övergångsstället Djurgårdsplan, Vendelsö

 •   7

  Trafikfrågor och trafikärenden

 •   8

  Information från förvaltningen

 •   9

  Remiss av betänkande tillgängliga stränder, ett mer differentierat strandskydd 202078

 •   10

  Resultat- och investeringsuppföljning

 •   11

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   12

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.